Maandag 13 juli 2020

TASO-regeling voor amateursportorganisaties

Amateursportorganisaties die schade geleden hebben door de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 kunnen een tegemoetkoming ontvangen. Er is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar.

Op 10 juli is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) in de Staatscourant gepubliceerd. Deze eenmalige regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling).

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt: bij € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten) € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten) en € 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten).

Huurlasten

De TASO-regeling is van toepassing op de doorlopende lasten, zijnde geen huurlasten. De huurlasten van verenigingen (inclusief zwembaden en lokale uitvoeringsorganisaties i.c. sportbedrijven) in de periode van 1 maart tot 1 juni worden gecompenseerd via de gemeenten. VSG is samen met VWS in gesprek over de precieze vormgeving van de huurcompensatie regeling. Hierbij staat centraal dat het voor de gemeenten een eenvoudige regeling wordt, ondanks de zeer grote diversiteit aan lokale situaties. Gestreefd wordt om voor 1 augustus meer informatie te kunnen verstrekken over de voorwaarden van de regeling en de verdere planning. 

Meer informatie over de TASO-regeling vindt u via de publicatie in de Staatscourant.

Bron: Vereniging Sport en Gemeenten