Dinsdag 27 september 2016

Team tegen pesten op de werkvloer

Word jij wel eens gepest op je werk? Dan ben je niet de enige, want ruim een kwart van de mensen in Nederland is wel eens gepest door collega’s of leidinggevenden. Pesten op werk heeft grote impact op de mensen die het overkomt en zorgt naar schatting jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. 

Vanaf volgend jaar gaat een speciaal team van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bedrijven ondersteunen bij de aanpak van pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer. Het team gaat leidinggevenden trainen, voorlichting geven en goede voorbeelden verspreiden. Minister Asscher van SZW trekt hier een half miljoen euro voor uit, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Inspecties

Dit jaar houdt de Inspectie SZW in totaal zo'n 300 bedrijfsinspecties op ongewenste omgangsvormen, agressie, werkdruk en discriminatie. De kennis en ervaringen van de betrokken inspecteurs worden weer gebruikt om andere bedrijven te adviseren. De minister laat verder de mogelijkheid onderzoeken om bedrijven die onvoldoende werk maken de aanpak van een slecht werkklimaat, verplicht een cursus te laten volgen over gedrags- en cultuurverandering. Ook wil hij dat in toekomst elke werknemer die te maken heeft met pesten of ander ongewenst gedrag bij een vertrouwenspersoon of andere deskundige terecht kan.

Campagnes

De afgelopen jaren heeft minister Asscher een aantal campagnes gevoerd om het onderwerp te agenderen en bespreekbaar te maken. In oktober gebeurt dat opnieuw via radiospots, sociale media en een postercampagne. Verder organiseert de minister binnenkort een bijeenkomst met vertrouwenspersonen, bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers en andere deskundigen over de verdere aanpak van ongewenst gedrag op het werk. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomst overlegt de minister met de sociale partners of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Maatregelen

Je kunt zelf een aantal maatregelen treffen om pesten op het werk zo veel mogelijk tegen te gaan. Dat lees je in het artikel Pesten op het werk. Ook je werkgever dient in het kader van goed arbobeleid meetregelen te nemen om pesten te voorkomen en tegen te gaan. Lees meer over maatregelen die de werkgever kan nemen tegen pesten op sportwerkgever.nl.

Kijk voor meer informatie ook hier:
- herkenpesten.nl
- TNO wegwijzer pesten
- Vertrouwenspunt sport