Maandag 03 augustus 2020

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19

Vanaf 15 september kunnen accommodatie verhuurders de tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 aanvragen. Het totaal beschikbare bedrag voor het verstrekken van tegemoetkomingen bedraagt € 89.500.000. Dit beschikbare bedrag wordt naar rato verdeeld indien het totaal aangevraagde bedrag het totaal beschikbare bedrag overschrijdt.

Samengevat komt de tegemoetkomingsregeling hierop neer:

  • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
  • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de huur ten laste van de amateursportorganisatie daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020;
  • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel.

De aanvraag kan ingediend worden in de periode van 15 september tot en met 15 oktober 2020. Meer informatie volgt op www.dus-i.nl

Bron: Vereniging Sport en Gemeenten