Dinsdag 03 oktober 2017

Terugblik sessies prestatiegericht belonen

Sinds 2016 biedt de CAO Sport de mogelijkheid om prestatiegericht belonen in te voeren. Een aantal sportorganisaties is al gestart met deze vorm van belonen en in 2018 zullen er naar verwachting meer volgen. De WOS is voorstander van prestatiegericht belonen en draagt graag bij aan de implementatie en ontwikkeling daarvan. In dit kader vindt de WOS het waardevol dat organisaties inspiratie opdoen en leren van elkaar. Om deze reden heeft de WOS in samenwerking met DAJC HRevolutie op 13 juni en 14 september jl. een tweetal sessies georganiseerd rondom het thema Prestatiegericht belonen.

Lees verder op sportwerkgever.nl.