Donderdag 26 januari 2017

Thuiswerkers hebben geen betere privé-werkbalans

De Wet flexibel werken heeft tot doel flexibel werken te bevorderen door werknemers meer mogelijkheden te geven om thuis te werken en op voor hen gunstige tijden te werken. Thuiswerkers kennen echter niet per se een betere privé-werkbalans.

Nederland telde in 2015 bijna 8,3 miljoen werknemers en zelfstandigen. Bijna 3 miljoen van hen werken thuis. Van deze thuiswerkers geeft 62 procent aan dit incidenteel te doen, terwijl 38 procent gewoonlijk thuiswerkt. Zelfstandigen werken vaker thuis dan werknemers.

Verwaarloost familie vanwege werk naar thuiswerken, werknemers en zelfstandig ondernemers, 2015

Incidentele thuiswerkers ervaren een relatief hoge werkdruk. Dat geldt zowel voor werknemers als zelfstandigen. Werknemers die incidenteel thuiswerken, werken vaker over dan werknemers die gewoonlijk thuiswerken of niet thuiswerken. Incidentele thuiswerkers hebben ook betrekkelijk vaak een verstoorde privé-werkbalans: hun werk lijdt het vaakst onder familie-activiteiten en omgekeerd. Zij werken dan ook veelal thuis om hun (over)werk af te maken. Werknemers die niet thuiswerken, verwaarlozen hun familie het minst, gevolgd door werknemers en zelfstandig ondernemers die gewoonlijk thuiswerken.

Bekijk hier alle resultaten van het CBS-onderzoek.

Lees ook:

Het Normale werken

Tien tips voor thuiswerken