Dinsdag 18 juni 2019

Toenemend aantal werkenden wil minder uren draaien

De afgelopen jaren daalde het aantal werkenden dat meer uren wil werken terwijl het aantal werkenden dat liever minder uren zou willen werken juist toenam. Bij de laatstgenoemden ging het om 7 procent in het eerste kwartaal van 2019. Dat meldt het CBS aan de hand van nieuwe cijfers.

Bijna 8,9 miljoen mensen hadden in het eerste kwartaal betaald werk en het overgrote deel is tevreden met het aantal uren dat zij werken (84 procent). 9 procent geeft aan meer uren te willen werken, ongeacht de vraag of zij hiervoor ook beschikbaar zijn, en 7 procent wil minder uren werken, ook als dat gevolgen heeft voor de verdiensten. Die laatste groep is vanaf begin 2013 gegroeid. Vrouwen geven iets vaker aan minder uren te willen werken dan mannen, zowel bij voltijders (35 uur of meer) als bij deeltijders.

Krappe arbeidsmarkt

De ontwikkeling sluit aan bij een toenemend belang dat werknemers hechten aan secundaire arbeidsvoorwaarden die te maken hebben met de balans tussen werk en privé. Als werkgever doe je er goed aan ook die voorwaarden met je werknemers te bespreken om ze gemotiveerd en betrokken te houden. Kijk dan niet alleen naar het aantal uren dat iemand wil werken, maar ook naar bijvoorbeeld de mogelijkheden om thuis te werken, flexibele werktijden, ondersteuning en coaching.