Vrijdag 08 januari 2016

Toepassing nieuwe salarisschalen

Cao-partijen zijn op dinsdag 15 december tot overeenstemming gekomen over een nieuwe CAO Sport. Graag informeren we je over de invoering van de nieuwe salarisschalen en de juiste toepassing van deze afspraken. De afspraken zijn inmiddels ook met AFAS doorgesproken.

Belangrijke afspraak in het onderhandelaarsakkoord is de invoering van een nieuwe beloningssystematiek in de CAO Sport, waarbij een sportorganisatie kan kiezen tussen een vaste periodieke beloning, een prestatiegerelateerde beloning of een eigen beloningsysteem. Deze afspraak was reeds bij de vorige cao-onderhandelingen overeengekomen, maar is nu concreet uitgewerkt. Daarnaast worden de oude periodieken in de salarisschalen afgeschaft. Hiervoor in de plaats komen vaste periodieken van 2,5 procent. Verder worden de meeste aanvangs- en eindschalen opgehoogd.

Kijk hier voor de nieuwe CAO Sport-salarisschalen.

Lees verder op sportwerkgever.nl over de toepassing van de nieuwe salarisschalen.