Woensdag 25 juli 2018

Toezichtsplan Arbeidsrelaties: Belastingdienst gaat in gesprek

De Belastingdienst heeft in een Toezichtsplan Arbeidsrelaties invulling gegeven aan de uitgebreidere handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) met ingang van 1 juli 2018. Schijnconstructies van kwaadwillende opdrachtgevers of -nemers worden meer aangepakt. Daarnaast gaat de fiscus met 100 opdrachtgevers uit verschillende branches, waaronder misschien ook de sport, in gesprek om praktijkervaringen te horen.

Lees hier meer over het hoe en waarom van het Toezichtsplan Arbeidsrelaties van de Belastingdienst.