Vrijdag 20 februari 2015

Transitievergoeding 2.0

Nog voor zijn inwerkingtreding staat de in de Wet werk en zekerheid (WWZ) vastgelegde transitievergoeding ter discussie. Minister Asscher is deze week in gesprek gegaan met de sociale partners om te komen tot een oplossing voor onbedoelde effecten van de nieuwe ontslagvergoeding.

Lees er meer over op sportwerkgever.nl.