Donderdag 14 januari 2016

Trend afspraken over duurzame inzetbaarheid in cao's zet door

De WOS merkt al geruime tijd dat het onderwerp duurzame inzetbaarheid een grote belangstelling geniet in de sportsector. Werkgeversvereniging AWVN toonde vorig jaar al cijfers waaruit bleek dat het onderwerp ook buiten de sport breed wordt gedragen. Die trend blijkt door te zetten. In vier van de vijf (77 procent) vorig jaar afgesloten cao’s is een afspraak gemaakt over duurzame inzetbaarheid van werknemers.

​De noodzaak om aandacht te schenken aan duurzame inzetbaarheid in én buiten de sport vloeit onder andere voort uit de gestaag oplopende leeftijd waarop mensen met pensioen gaan, het behoud van inzet en betrokkenheid en steeds sneller verouderde kennis.

Lees meer over duurzame inzetbaarheid in cao's op sportwerkgever.nl.