Donderdag 23 oktober 2014

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

De Tweede Kamer heeft half oktober met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met dit wetsvoorstel wordt onder andere het combineren van werk en zorg gemakkelijker.

Steeds meer mensen hebben zorgtaken. Nu gaan nog veel werknemers minder uren werken, omdat zij hun zorgtaken niet goed kunnen afstemmen op het werk. Sommigen stoppen zelfs helemaal met werken of raken overbelast en melden zich ziek. In de sportsector schuilt hier wellicht zelfs nog een extra gevaar omdat zorg vanuit preventiegedachte steeds meer integreert met sport. De bedoelde maatregelen wijzigen de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) zijn een aanvulling op de afspraken die nu al op de werkvloer en binnen gezinnen worden gemaakt. Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, gaan de wijzigingen waarschijnlijk in per 2015.

Lees meer over het wetsvoorstel op sportwerkgever.nl.