Dinsdag 20 december 2016

Uitbreiding kraamverlof op 1 januari 2019

Minister Asscher heeft eind november het voorstel tot uitbreiding van het (betaald) kraamverlof naar de Tweede Kamer gezonden. Het wetsvoorstel moet er voor zorgen dat vijf dagen kraamverlof voor partners het uitgangspunt wordt en er geen financiële belemmeringen zijn om dit verlof op te nemen.

Lees alle voorgestelde verlofrechten rondom het kraamverlof op sportwerkgever.nl.