Maandag 29 februari 2016

Uitvoeringsregels ontslag gewijzigd

Het UWV heeft onlangs de nieuwe Uitvoeringsregels ontslag op haar website gepubliceerd. Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen. Die hebben onder meer gevolgen voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel.

Lees op sportwerkgever.nl meer over de nieuwe Uitvoeringsregels ontslag.