Vrijdag 06 februari 2015

Uitzondering ketenbepaling voor technisch directeur en bondstrainer

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekend gemaakt dat de functies bondstrainer en technisch directeur worden opgenomen in de ministeriële regeling. Hierdoor is in de CAO Sport de ketenregeling voor deze functies niet van toepassing en kunnen sportbonden ook in de komende jaren een onbeperkt aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overeenkomen.

Lees er meer over op sportwerkgever.nl.