Donderdag 06 september 2018

UWV Uitvoeringsregels ontslag op onderdelen aangepast

De UWV Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen (UBE) en de UWV Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ULAO) zijn sinds 1 augustus op onderdelen aangepast. Een beknopt overzicht van de wijzigingen vind je op sportwerkgever.nl.