Donderdag 19 juni 2014

Vakantiedagen blijven geldig na overlijden

Vakantiedagen blijven gelden ook na de dood van een werknemer. Nabestaanden hebben het recht de openstaande verlofdagen uitbetaald te krijgen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg half juni bepaald. 

Vergoeding

De weduwe van een in november 2010 overleden Duitser ging er mee naar de rechtbank. Bij het overlijden van haar man na een lang ziekbed had hij nog een vakantietegoed van 140,5 dagen. De vrouw wilde die dagen graag uitbetaald zien. Het bedrijf weigerde echter, waarna een gang naar de rechter nodig was. Volgens de rechters is de zaak te vergelijken met iemand die een bedrijf verlaat en nog dagen tegoed heeft. Dan kan ook aanspraak worden gemaakt op een financiële vergoeding. Dat iemand een bedrijf verlaat wegens overlijden, maakt volgens de rechters geen verschil.

Wettelijke vakantiedagen vervallen op 1 juli

Het overlijden van een werknemer is uiteraard iets wat een werkgever niet hoopt mee te maken. Los daarvan is het raadzaam werknemers te adviseren zoveel mogelijk vakantiedagen op te nemen in het jaar waarin ze opgebouwd zijn. Sinds 1 januari 2012 vervallen vakantiedagen die werknemers niet opnemen na een half jaar. Wettelijke vakantiedagen uit 2013 vervallen dus per 1 juli 2014. Vakantiedagen die voor 2012 zijn opgebouwd, kunnen nog langer bewaard worden. Als werkgever doet u er goed aan uw medewerkers te attenderen op de naderende vervaldatum zodat ze hun vakantiedagen nog tijdig kunnen opnemen en ze niet verloren gaan.