Maandag 06 juni 2016

Vakantiegeld

Heb jij je vakantiegeld al ontvangen? Dan heb je misschien gemerkt dat het wat lager is uitgevallen dan voorgaande jaren. Toch heb je nog recht op een mooi bedrag dat je kunt besteden aan vakantie, onderhoud, om een lening af te lossen of als buffer. Weet jij al wat je doet?

Waarom vakantiegeld?

Bij de invoering van het vakantiegeld begin 20e eeuw was het bedoeld als betaald verlof. Dat wil zeggen dat het loon werd doorbetaald, ook al werkte je niet. In België noemen ze dat ‘enkel vakantiegeld’. Nu konden de arbeiders wel verlof nemen, maar zich nog geen echte vakantie (buitenshuis) veroorloven, want dat kost immers extra geld. Pas in de jaren ’60 werd ‘dubbel vakantiegeld’ ingevoerd; dat wil zeggen een extra uitbetaling naast het normale loon. Daarmee kon de arbeider zich ook een reis veroorloven. Het was een soort verplichte spaarpot voor werknemers. Dat is nog steeds zo, al blijkt uit de praktijk dat lang niet iedereen het vakantiegeld besteedt aan de vakantie. Werknemers die onder de CAO Sport vallen, ontvangen in mei 8 procent van het bruto jaarsalaris als (bruto) vakantiegeld.

Wat is er dit jaar veranderd?

Begin dit jaar zijn de inkomens gestegen, maar in mei is die inkomensstijging wat getemperd. Daarom kregen veel werknemers minder vakantiegeld uitbetaald dan in voorgaande jaren. Door de afbouw van de heffingskortingen betaal je meer belasting over extra's als vakantiegeld, bonussen en de eindejaarsuitkering. Hoe hoger je loon, hoe lager de korting en des te meer belasting je dus moet betalen. Vooral de hogere inkomens merken het dus in hun portemonnee: zo ontvangt iemand met een tweeënhalf keer modaal inkomen 256 euro minder vakantiegeld; anderhalf keer modaal houdt door de afbouw van heffingskortingen netto 242 euro minder vakantiegeld over en twee keer modaal 204 euro minder. Een modaal inkomen gaat met 59 euro minder op vakantie. Werknemers met een minimumloon gaan er niet op achteruit. Na afloop van het jaar is het verschil met de te betalen inkomstenbelasting wel kleiner. Het voordeel is dat je waarschijnlijk minder belasting hoeft bij te betalen.

Waarvoor gebruik je het vakantiegeld?

Het Nibud deed in 2015 onderzoek naar waar Nederlandse huishoudens het vakantiegeld aan besteden. De meeste mensen gebruiken het vakantiegeld voor vakantie (43%). Ook wordt ermee gespaard (38%) en komt het op de grote hoop terecht (16%). De huishoudens die niet op vakantie gaan, gebruiken het vakantiegeld om mee te sparen, om schulden af te lossen en voor huishoudelijke uitgaven. Wat doe jij?