Vrijdag 13 mei 2016

VAR vervalt: Sport maakt stappen naar modelovereenkomst

Per 1 mei is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) in werking getreden. Als gevolg hiervan kun je geen gebruik meer maken van de Verklaring arbeidsrelaties, beter bekend als de VAR. De WOS werkt samen met de vakorganisaties FNV Sport & Bewegen, De Unie en CNV Vakmensen om, in afstemming met de Belastingdienst, de sportsector op de nieuwe situatie voor te bereiden.

Er zijn veel vragen van sportbonden, sportverenigingen en dergelijke over de beste handelwijze tot en vanaf 1 mei 2016. In het complete artikel VAR vervalt: Sport maakt stappen naar modelovereenkomst op sportwerkgever.nl wordt een overzicht gegevens van de belangrijkste acties tot nu toe en aanbevelingen hoe je op een goede manier invulling geeft aan de nieuwe regelgeving.