Maandag 11 april 2016

Variabele beloning populair

Veel Nederlandse bedrijven kennen hun werknemers een vorm van variabele beloning toe. Het is echter een bescheiden deel van de totale beloning van werknemers. Voor de laagstbetaalden beslaat het variabele beloningsdeel gemiddeld 2 procent, voor de hoogst betaalden 30 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar variabel belonen in het Nederlandse bedrijfsleven, waaraan 62 AWVN-leden deelnamen. Uit het onderzoek komt naar voren dat ruim driekwart van de bedrijven een vorm van variabel belonen toepast.

Lees meer over variabel belonen op sportwerkgever.nl.