Maandag 22 januari 2018

Vaste contracten groeien harder dan flex en zzp

Voor het eerst sinds het economisch herstel van de crisis zitten de vaste contracten weer echt in de lift. In het derde kwartaal van 2017 droegen vooral vaste contracten bij aan de groei van de werkgelegenheid. Het aantal flexibele contracten bleef nagenoeg gelijk en het aantal zzp’ers daalde licht. Dit lijkt een breuk met het verleden: de afgelopen jaren groeide de werkgelegenheid vooral door een toename van het aantal flexibele of tijdelijke contracten en zelfstandigen.

Dit en meer blijkt uit het Dutch Economy Chart Book van het ING Economisch Bureau, waarin de belangrijkste ontwikkelingen van de Nederlandse economie in ruim 100 grafieken op een rij zijn gezet. Zo blijkt onder andere dat het aantal werklozen per openstaande vacature is gedaald van 7 in 2013 naar 2 in 2017. Het aandeel van banen bij de overheid en de commerciële dienstverlening in het totaal aantal banen is gegroeid. Dat wijst op een positieve ontwikkeling voor sportgerelateerde banen. 

Duurzame inzetbaarheid

Dat er meer met vaste contracten gewerkt wordt, levert uiteraard voordelen op voor werknemers. Al is het alleen maar een verminderd gevoel van onzekerheid. Toch is het zaak te blijven werken aan je ontwikkeling en ook in de toekomst (duurzaam) inzetbaar te blijven. Wat dat betreft is de sportsector op de goede weg, maar er is nog wel ruimte voor verbetering.