Woensdag 23 december 2015

Veranderingen Werkloosheidswet

Sinds 1 januari 2015 zijn de regels voor werk, ontslag en WW veranderd door de Wet werk en zekerheid (Wwz). Verschillende wijzigingen zijn al per 1 juli 2015 doorgevoerd, waarbij mensen meer gestimuleerd worden om te gaan werken. Zo houdt een uitkeringsgerechtigde meer over van werken naast een uitkering en wordt hij na zes maanden verplicht ook op andere banen te gaan solliciteren dan alleen die banen die passen bij zijn opleiding en ervaring. Vanaf 1 januari 2016 verandert ook de duur van de WW en de opbouw daarvan. Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale periode dat iemand een WW-uitkering kan ontvangen stap voor stap teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden.

Lees meer over de veranderingen in de Werkloosheidswet op sportwerkgever.nl.