Dinsdag 08 juli 2014

Verbeteringen in Werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) wordt aanzienlijk vereenvoudigd. In een brief die staatssecretaris Wiebes van Financiën vorige week naar de Tweede Kamer stuurde staan diverse maatregelen die de administratieve lasten voor werkgevers terugdringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst verbeteren. De wijzigingen kunnen per 1 januari 2015 in gaan. Met de WKR kunnen werkgevers hun personeelsleden tot een vooraf vastgesteld percentage van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten.

Meer weten over de verbeteringen in de WKR? Kijk dan op sportwerkgever.nl