Dinsdag 02 augustus 2016

Vereenvoudiging Participatiewet

Staatssecretaris Jette Klijnsma heeft begin juli een wijziging van de Participatiewet ingediend bij de Tweede Kamer. Het doel van de aanpassing is het verlagen van de regeldruk. Onder meer de regels rondom de loonkostensubsidie en de loonwaardemeting worden gewijzigd.

De wijzigingen waren eind 2015 al aangekondigd door Klijnsma, na kritiek door sociale partners over de bureaucratische manier waarop de uitvoering van de wet plaatsvindt. Vooruitlopend op een uitvoeringsbesluit, is het sinds 1 april 2016 al mogelijk dat specifieke groepen schoolverlaters (afkomstig uit het VSO, Pro of de entreeopleiding MBO) zonder beoordeling in het doelgroepregister worden opgenomen. Gemeenten kunnen aan deze jongeren die al bij een werkgever in dienst zijn loonkostensubsidie verstrekken.

Lees het hele artikel Vereenvoudiging Participatiewet op sportwerkgever.nl.