Donderdag 20 november 2014

Vereenvoudiging vrijwilligersregeling

Als het aan NOC*NSF en de Vereniging NOV ligt, komt er een einde aan het maximumuurloon binnen de vrijwilligersregeling. De Tweede Kamer heeft hier in overleg met deze organisaties onlangs een motie voor aangenomen. In plaats van een maximale vrijwilligersvergoeding per uur en per maand zou er een maximumvergoeding per kwartaal moeten komen om beter aan te sluiten bij de praktijk. Het ministerie van Financiën pleit echter juist voor een maximumvergoeding per uur om zo de vergoeding voor het vrijwilligerswerk te onderscheiden van betaalde arbeid door beroepskrachten.

Lees er meer over op sportwerkgever.nl.