Vrijdag 15 juni 2018

Vergunningsplicht voor Kroatische medewerker vervalt

Kroatië is op 1 juli 2013 toegetreden tot de EU. Dat betekende echter niet dat Kroatische werknemers zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland mochten werken. Hiervoor gold een overgangstermijn van maximaal 7 jaar. Per periode van twee, drie en nog eens twee jaar kon worden bezien of arbeid vrij was toegestaan. 

Het kabinet heeft besloten dat Nederland geen gebruik zal maken van de laatste periode van twee jaar. Door de huidige situatie op de arbeidsmarkt mogen Kroatische werknemers vanaf 1 juli 2018 zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland werken.