Maandag 11 mei 2020

Verhoging wettelijk minimum loon

Met ingang van 1 juli 2020 wordt het wettelijk minimumloon (WML) verhoogt. Het wettelijk bruto minimumloon is gebaseerd op een voltijds dienstverband. Voor de CAO Sport geldt een voltijds dienstverband van 38 uur. Toelichting op de verhoging van het wettelijk minimumloon is te vinden in de Staatscourant. Het wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2020:

 Bron: Sportwerkgever.nl