Woensdag 20 december 2017

Verplichtstelling per 1 januari 2018

Sociale partners betrokken bij de verplichtstelling sport in de pensioenregeling van PFZW hebben de werkingssfeer van de verplichtstelling beperkt. Lees op sportwerkgever.nl welke functies per 1 januari 2018 niet onder de verplichtstelling vallen en welke gevolgen dit voor de werknemer en voor werkgevers heeft.