Dinsdag 25 november 2014

Versnelde verhoging AOW-leeftijd

Zoals in het regeerakkoord al was aangekondigd, gaat vanaf 2016 de AOW-leeftijd versneld omhoog: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Voor mensen met een lager inkomen geldt een tijdelijke overbruggingsregeling, onder de voorwaarden uit het Sociaal Akkoord. Dat houdt in dat mensen die voor 1 januari 2013 deelnamen aan een VUT of prepensioen of vergelijkbare regeling, recht hebben op een overbruggingsuitkering op minimumniveau. Hierover diende staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vorige week een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer.

Lees er meer over op sportwerkgever.nl