Vrijdag 01 november 2019

Vertel ons wat je belangrijk vindt!

Werk je in de sportsector en vind jij een goede Cao Sport belangrijk? Dan hebben wij je hulp nodig. Help ons bij het moderniseren van jouw cao en vul in de online enquête in wat jouw wensen zijn. Dit vraagt maximaal 10 minuten van je tijd. De antwoorden worden anoniem verwerkt en worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. Deelnemen kan maximaal 1 keer. Meedoen?

Klik hier om deel te nemen

Waarom meedoen?

Door de enquête in te vullen lever je een bijdrage aan een betere cao. Voor professionalisering van de sportsector is het van belang dat de arbeidsvoorwaarden en –verhoudingen aansluiten bij jouw wensen en levensfase. Daarvoor is jouw mening essentieel. Alle partijen die onderhandelen over de cao, moeten natuurlijk wel weten wat er leeft. Waar ligt jouw behoefte aan ontwikkeling? Waar loop je tegenaan, wat kan er beter? Voel je je gewaardeerd? 

Kans op kaarten Nederlands elftal

Omdat het leven leuker wordt van cadeautjes, verloten we onder de invullerstwee kaarten voor een thuiswedstrijd van het Nederlands voetbalelftal van de mannen.

Wat is Samen Presteren?

Het onderzoek wordt uitgevoerd namens Samen Presteren, een samenwerkingsverband van de werkgeversorganisatie en vakbonden (samen de sociale partners), die vallen onder de werkingssfeer van de Cao Sport. Samen Presteren is een arbeidsmarktfonds dat streeft naar een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de sportsector. Daarbij bevordert het fonds moderne arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen voor medewerkers en organisaties.

Derde onderzoek

Dit onderzoek is een vervolg op de onderzoeken uit 2014 en 2017. Dit derde onderzoek doen we om een actueel inzicht te krijgen in jouw wensen en ervaringen. De focus van het onderzoek ligt op duurzame inzetbaarheid, en leren en ontwikkelen. Deze en andere thema’s zijn opgenomen in de nieuwe meerjarenafspraken van de sociale partners, zodat de vakbonden en werkgevers daarop kunnen inspelen. 

Vragen?

Met vragen over het onderzoek kun je terecht bij Samen Presteren. 

M info@samenpresteren.nu

T 070 376 57 50

Alvast dank voor je medewerking!