Dinsdag 12 augustus 2014

Verzuim door stress flink gestegen

Werkgevers in Nederland hebben steeds vaker te maken met stressgerelateerd verzuim. Dit blijkt uit onderzoek van ArboNed onder 1,1 miljoen werknemers. Van de 4,6 miljoen verzuimdagen die ArboNed in de eerste helft van 2014 registreerde had tien procent te maken met stress. Dat is ruim acht keer zoveel dan in 2009. Hoewel de landelijke arbodienst ook vorig jaar een toename van verzuim door stress signaleerde, was het percentage nog niet eerder zo hoog.

Omgerekend in kosten heeft het Nederlandse bedrijfsleven dit jaar al bijna 800 miljoen euro betaald aan verzuim door stress. Daarin zijn de kosten van behandeling niet eens meegerekend. Naast verzuim door stressklachten nam ook de gemiddelde verzuimduur dit jaar toe. Waar een werknemer vorig jaar gemiddeld 24 dagen afwezig was, is hij of zij dit jaar gemiddeld 26 dagen niet op de werkvloer te vinden. Desondanks bleef het gemiddelde ziekteverzuim met 3,8 procent vrijwel gelijk aan het percentage van vorig jaar.

Lees meer op Sportwerkgever.nl