Woensdag 26 maart 2014

Verzuim

Als je ziek bent, wil je je liever niet bezighouden met regels en verzuimprocedures. Toch is het belangrijk dat je wel weet wat de (wettelijke) afspraken hierover zijn, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Hieronder komen alle aspecten aan bod die te maken hebben met verzuim en specifieke verzuimsituaties. Vraag bij je werkgever ook naar het ziekteverzuimbeleid.

Ziekteverzuimregels

Binnen de cao Sport zijn afwijkende afspraken gemaakt met betrekking tot een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Artikel 22 van de cao Sport geeft een regeling voor de eerste twee ziektejaren van de werknemer. Lees alles over de ziekteverzuimregels binnen de cao Sport.

Kort verzuim (< 8 dagen)

Ben je minder dan 8 dagen ziek, dan valt dat onder de noemer ‘kort verzuim’. Meld je volgens de gebruikelijke procedure (check deze bij je manager of HR-collega!) ziek. Of je verzuim wegens ziekte kort blijft, is soms niet te voorspellen. Vandaar dat wettelijk is bepaald dat je werkgever al in de eerste week na het ziekmelden een melding moet doen bij de bedrijfsarts. Zo is vanaf vrijwel het begin van de ziekmelding duidelijk of er sprake is van ziekte of gebrek en kan een inschatting gemaakt worden van de noodzaak tot re-integratie.

Lang verzuim

Als je ziek wordt ben je gelukkig meestal binnen een paar dagen weer op de been. Het kan echter ook voorkomen dat je langer uit de running bent. Een onprettige situatie! Vooral voor jou natuurlijk, maar indirect ook voor je collega’s. Je werkgever zal er alles aan doen om je te helpen weer zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Samen werk je dan aan een zogenaamde effectieve re-integratie.

Verzuim na conflict

Een conflict op de werkvloer kan heel gemakkelijk ontstaan. Onderzoek toont aan dat ongeveer 70.000 tot 100.000 ziekmeldingen per jaar voortkomen uit een conflict op het werk. Een arbeidsconflict is echter geen legitieme reden om je ziek te melden, omdat er op het moment van ziekmelden geen sprake is van ziekte of gebrek. Een conflict kan overigens wel de oorzaak zijn van je ziekte en kan zo toch leiden tot legitiem ziekteverzuim. Probeer in een arbeidsconflict altijd oplossingsgericht te handelen. Las bijvoorbeeld een afkoelingsperiode in of schakel een mediator in. Bekijk de regels en mogelijke oplossingen rondom een arbeidsconflict.