Dinsdag 25 juli 2017

Vierde voortgangsbrief Wwz verschenen

Minister Asscher houdt de Tweede Kamer halfjaarlijks op de hoogte over de voortgang van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Op 5 juli is de vierde voortgangsbrief naar de Kamer gezonden. In deze brief komen achtereenvolgens flexibele arbeid, het ontslagrecht en de WW aan de orde.

Lees verder op sportwerkgever.nl.