Maandag 01 mei 2017

Vijf tips om beter samen te werken

Ondanks de beste bedoelingen maakt iedereen het wel eens mee. Een vergadering begint te laat, niet alle teamleden hebben de stukken op de agenda bekeken en de afspraken die tijdens de vergadering worden gemaakt worden niet nagekomen. Samenwerking speelt daarbij een belangrijke rol. Iedereen moet bereid zijn te investeren om later het resultaat met elkaar te delen. Een mentaliteit die prima past bij de sport. Hierbij nog een paar tips die je helpen het beste te halen uit elke samenwerking.

1. Geloof samen in de teamdoelen

Een team vorm je als het goed is om bepaalde doelen te bereiken. Die doelen moeten tot samenwerking aanzetten. Dat gebeurt pas echt als ieder teamlid er het nut en de noodzaak van inziet. Zoek naar mensen die deze doelen willen behalen of stel de doelen zodanig bij dat ieder teamlid zijn/haar eigen ambities erin terug vindt. Doelen zijn dromen met een deadline. Ze vormen de brandstof van jullie samenwerking. Ben eerlijk over je drijfveren en deel ze met je teamleden. Dan kan het echte ondersteunen beginnen.

2. Zoek naar teamgenoten die je inspireren

Collega’s zijn de grootste inspiratiebron op je werk. Samenwerken betekent verbindingen aangaan. Vanuit de natuurkunde weten we dat verbindingen alleen tot stand komen als de omstandigheden gunstig zijn. Zoek daarom naar teamleden waarmee chemie tot stand komt, die je aanvullen en inspireren qua karakter, kennis, vaardigheden, kwaliteiten en talenten. Dat werkt beter dan het bouwen van teams op basis van kennis en beschikbaarheid. Weet wat je te bieden hebt, weet wat je zoekt en weet wat je te delen hebt.

3. Zoek naar mogelijkheden om je gezamenlijk te ontwikkelen

Iedereen die hard aan zichzelf werkt om ergens goed in te worden weet dat daar enorm veel tijd, energie en soms ook frustratie in gaat zitten. Het is fijn om dat te kunnen delen. De beste teams ontstaan wanneer teamleden elkaar helpen en ondersteunen in hun ontwikkeling. Je krijgt dan steeds meer begrip en respect voor elkaar.

4. Zorg voor speelruimte

Autonomie is voor veel mensen belangrijk. Door elkaar goed te leren kennen en te doorgronden ontstaat deze speelruimte als vanzelf. Je weet op den duur waar een teamlid goed in is en kunt daarop vertrouwen. Als er vertrouwen is kan controle verdwijnen en daar ontstaat speelruimte. Je eigen ruimte om verantwoordelijkheid te nemen om het team te dienen.

5. Zorg dat je leert van successen en van falen

Zowel voor het leren van succes als van falen is kwetsbaarheid en een goede analyse nodig. Besef je ook dat er geen teamprestatie mogelijk is zonder de inzet van de individuele teamleden. Een analyse van welke kwaliteiten er zijn ingezet, welke kennis er is gebruikt, welke procedures er hebben gewerkt, is noodzakelijke feedback om van te leren. Hoewel het evalueren van een succes vaak makkelijker gaat dan bij falen zijn beide even belangrijk. Beide zorgen ze ervoor dat je een steeds duidelijker beeld krijgt van je eigen kwaliteiten en ontwikkelingen en die van je teamgenoten. Dus neem er de tijd voor en zorg dat je een omgeving creëert waarbinnen het mogelijk is om veel met elkaar te leren.

Bron: Managersonline.nl