Woensdag 06 augustus 2014

Volledige loonstop bij weigeren passende arbeid

Een werkgever mag het volledige loon stopzetten als een werknemer weigert om passende arbeid te verrichten. Dat heeft de Hoge Raad recentelijk geoordeeld. De loonsanctie is dus niet alleen het geval voor de uren waarin de werknemer passende arbeid moet verrichten, maar ook voor de uren waarvoor hij arbeidsongeschikt is. Met dit oordeel maakt de Hoge Raad een einde aan de onduidelijkheid die lange tijd op dit punt heerste.

Als een zieke werknemer gereïntegreerd wordt en dit niet volledig lukt in zijn eigen functie, dan ben je als sportwerkgever verplicht om hem of haar passend werk aan te bieden. In het verleden was het onduidelijk of de werknemer bij weigering van deze arbeid zijn gehele loonaanspraak verliest of alleen dat deel dat betrekking heeft op de passende arbeid. De katonrechter Utrecht stelde daarom op 18 december 2013 prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, die op 6 juni jongstleden met een oordeel kwam.

Lees meer op Sportwerkgever.nl