Donderdag 02 mei 2019

Voorbereiding functioneringsgesprek

Soms kijken managers of leidinggevenden op tegen het voeren van een functioneringsgesprek met hun medewerkers. Voordat ze het in de gaten hebben luisteren ze dan onvoldoende en praten ze zelf honderduit. Het gesprek wordt eenrichtingsverkeer, waardoor het z’n doel voorbijschiet.

Dialoog 

Het functioneringsgesprek hoort een dialoog te zijn en van twee kanten te komen. Dus geef medewerkers ook die ruimte, luister goed en vraag door. Benoem het positieve gedrag en reik verbeterpunten aan. Geef complimenten of kritiek die je echt meent. Hoe moeilijk het ook is om kritiek te krijgen, als deze oprecht (en onderbouwd is ter verbetering) wordt het uiteindelijk het meest gewaardeerd. Een functioneringsgesprek niet serieus nemen is een gemiste kans, want werknemers die nooit gecoacht worden of feedback krijgen ontwikkelen zich niet voldoende. En verliezen zo het plezier in hun werkzaamheden.

Meer informatie

Bereid het gesprek goed voor! Lees meer over het nut en het doel van het voeren van een functioneringsgesprek, de voorbereiding op een dergelijk gesprek en de inhoud ervan.