Woensdag 16 februari 2022

Voortgang bij bestrijding van racisme in het voetbal

In het tweede jaar van het actieplan ‘Ons voetbal is van iedereen’ (OVIVI) is voortgang geboekt bij het voorkomen, opsporen en aanpakken van racisme en discriminatie in het voetbal. Dat blijkt uit de tweede voortgangsrapportage van het Mulier Instituut over het actieplan.

Niet alle plannen zijn echter eenvoudig en op korte termijn te realiseren. Vanwege coronamaatregelen, de (juridische) complexiteit en de gevoeligheid van het thema liep de uitvoering soms vertraging op en/of vonden koerswijzigingen plaats.

Concrete voorbeelden

Enkele concrete voorbeelden van de voortgang zijn:

  • Een nieuwe app om discriminatie te melden, met een apart menu voor voetbalgerelateerde meldingen.
  • Fair Play-traject voor jongeren: 1.402 jongeren volgden een workshop, in samenwerking met zeven betaaldvoetbalorganisaties.
  • De game ‘Aftrap. De bal ligt bij jou’ is gelanceerd om racisme in het voetbal onder voetbaljeugd te bespreken.
  • Een informatie- en ondersteuningspakket voor alle 2.900 verenigingen in het amateurvoetbal over de OneLove-boodschap (‘voor verbinding en dus tegen discriminatie’).
  • Diverse online scholingsactiviteiten. Live-bijeenkomsten over racisme en discriminatie voor scheidsrechters en amateurclubs zijn verplaatst naar 2022.
  • Een nieuw Team OVIVI met mensen met uiteenlopende achtergronden en functies in de voetbalwereld, in plaats van de beoogde antidiscriminatiegroep van betaaldvoetbalspelers.
  • Een subsidieoproep voor ‘slimme technologie’ om racistisch gedrag te kunnen registreren. Biometrische oplossingen (waaronder gezichtsherkenning) zijn uitgesloten omdat deze strijdig zijn met de privacywetgeving.

Meer inzicht in opbrengsten nodig

Er is nog te weinig inzicht in de opbrengsten van de ingezette acties en veranderingen. Door de coronamaatregelen gingen in 2021 veel voetbaltrainingen en -wedstrijden niet of in aangepaste vorm door (o.a. zonder publiek).

Monitoring actieplan OVIVI

Het Mulier Instituut monitort de uitvoering van het actieplan OVIVI van de KNVB en drie ministeries. Dit is de tweede voortgangsrapportage.

Lees de volledige bevindingen in de voortgangsrapportage 2021 van de ‘Monitor ‘Ons voetbal is van iedereen’ – Aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal’.

Lees ook de Kamerbrief ‘Voortgang ‘Ons voetbal is van iedereen. Samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel’ 2021’.

Bron: Mulier Instituut