Woensdag 26 januari 2022

Vraag budget aan voor diversiteit en inclusie bij je sportclub

Van je sportclub een plek maken waar iedereen, ongeacht etnische achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of sociale positie, zich (nog meer) thuis voelt, welke club wil dat nu niet? Er is een budget van maximaal 850 euro beschikbaar om je sportclub daarbij te ondersteunen. Al ruim 400 sportverenigingen maakten gebruik van dit potje.

De sportclub speelt met zijn unieke verbindende kracht een belangrijke rol in onze samenleving. Mensen komen er samen, binnen en buiten het veld, sociale drempels verdwijnen. Om hier zoveel mogelijk mensen van te kunnen laten genieten, is een clubklimaat waarin iedereen zich welkom en veilig voelt van groot belang. 

Budget om diversiteit en inclusie te stimuleren

Om sportclubs die hier een (extra) stap in willen zetten een zetje in de rug te geven, is er een stimuleringsbudget beschikbaar. Clubs kunnen maximaal 850 euro aanvragen om werk te maken van inclusie en diversiteit op de sportvereniging.

Dit budget kun je bijvoorbeeld gebruiken voor het binden van nieuwe leden aan de club, om een ontwikkelingstraject voor het bestuur op te starten of een samenwerking met een organisatie in de buurt aan te gaan.

De aanvraag moet gericht zijn op:

  • het versterken of vernieuwen van het sport- en beweegaanbod
  • het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
  • het verhogen van de sportdeelname

Budget aanvragen

Meedoen? Vul hier het aanvraagformulier in en/of bekijk hier een voorbeeld.

Hoe kun je je er als club aan werken dat iedereen mee kan doen, zich welkom voelt en op een veilige manier kan sporten? Hiervoor zijn onder andere stappenplannen, een checklist en een gratis e-learning beschikbaar. Meer informatie en tips hoe je als club hiermee aan de slag kunt, vind je op deze pagina op onze website.

Lees het volledige artikel op de site van NOC*NSF.