Donderdag 03 november 2016

Vrees voor oneigenlijk gebruik second opinion nieuwe Arbowet

Binnen de nieuwe Arbowet, die naar verwachting medio 2017 van kracht wordt, krijgen werknemers de mogelijkheid een second opinion aan te vragen bij een andere, onafhankelijke bedrijfsarts. Werkgevers vrezen dat het middel oneigenlijk ingezet zal worden en voor hen tot hogere kosten leidt.

Lees het hele artikel op sportwerkgever.nl.