Maandag 21 juli 2014

Waar kun je terecht met juridische vragen?

In de sportsector is een groot aantal werknemers aangesloten bij een cao, meestal de cao sport. Over veel zaken zijn daarin afspraken gemaakt, zoals de hoogte van het salaris, vakantiedagen, overwerk en pensioen. Toch kan het voorkomen dat je met vragen zit over je contract, de cao, je arbeidsvoorwaarden of bepaalde juridische zaken. Weet je niet zo goed waar je terecht kunt met dergelijke vragen? We zetten de opties hier voor je op een rijtje.

Je werkgever

Het lijkt misschien logisch, maar niet elke werknemer staat er bij stil dat zijn of haar werkgever behulpzaam kan zijn bij bepaalde (juridische) vragen. Als je je werkgever niet direct wilt benaderen, is er misschien een ander (vertrouwens)persoon beschikbaar.

Werkenindesport.nl

Op onze website vind je al veel informatie over zaken als je pensioen, verschillende contractvormen, de cao of mogelijke arbeidsconflicten. Onder de werknemerssectie kun je de tags selecteren waarvan je denkt dat ze op jouw situatie van toepassing zijn. Daarnaast vind je wellicht ook informatie bij het deel voor werkgevers (tag ‘juridisch’). Vind je niet wat je nodig hebt, kijk dan of een van de hierna genoemde opties je ook verder helpen.

Medezeggenschap: Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging

Is er een ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT) binnen de organisatie waar je werkzaam bent, dan kun je daar ook vragen aan stellen. De medezeggenschap houdt zich bezig met collectieve belangen, zij kunnen dus niet zomaar een vraag beantwoorden over individuele zaken. Een OR overlegt over het ondernemingsbeleid en behartigt de belangen van alle werknemers in een onderneming. Zo bevordert de OR of PVT onder meer dat er goede arbeidsomstandigheden zijn en dat de regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd. Misschien zijn er wel meer werknemers binnen je organisatie die met dezelfde vragen rondlopen als jij. Dat kun je nagaan via je PVT of OR.

Vakbonden die de cao Sport met de werkgevers afsluiten:

FNV Sport

Op de website van FNV Sport vind je veel informatie over arbeidsvoorwaarden. Als je een (complex) probleem hebt of als er sprake is van een probleem met je werkgever, dan kun je bij FNV Sport terecht voor juridisch advies. Daarvoor dien je wel lid te zijn van de vakbond. Via het lidmaatschap ben je verzekerd voor rechtsbijstand op het gebied van werk en inkomen. En er zijn nog andere voordelen verbonden aan het lidmaatschap, die kun je hier bekijken.  

De Unie

Vakbond De Unie motiveert, faciliteert en ondersteunt op het gebied van werk, inkomen, persoonlijke ontwikkeling en zorg. Als lid van vakbond De Unie kun je bijvoorbeeld gebruik maken van juridische bijstand bij een arbeidsconflict of ontslag. Daarnaast kunnen zij je helpen bij een uitkeringsvraag en/of -problemen. Op de website van De Unie kun je bekijken welke diensten er aangeboden worden. 

CNV Dienstenbond

CNV Dienstenbond biedt juridisch advies voor werk en inkomen. De juristen van CNV Dienstenbond zijn specialisten op het gebied van arbeids- en ontslagrecht, pensioenen, WW en WAO. Meer informatie over de vakvereniging vind je op de website van CNV Dienstenbond.

Het Juridisch loket

Het Juridisch Loket is een onafhankelijke, door de overheid gesteunde organisatie, die iedereen met een juridische vraag gratis helpt. De dienstverlening is in principe bestemd voor mensen met een laag inkomen, maar een vraag voorleggen kan altijd en de medewerkers van het Juridisch loket kunnen je goed doorverwijzen naar de juiste instantie. Het Juridisch Loket heeft 30 vestigingen in Nederland, de dichtstbijzijnde loket kun je opzoeken op de website