Maandag 25 juni 2018

Waarom je lid van een vakbond wordt

Volgens het CBS is bijna een op de vijf werknemers lid van een vakbond. Weet jij als werknemer in de sport nog wat een vakbond voor jou kan betekenen? Of ben je al lid?

In de periode 2012–2016 was gemiddeld 19 procent van alle werknemers van 15 tot 75 jaar lid van een vakbond. Dit percentage was voor alle tussenliggende jaren ongeveer gelijk. Behalve werknemers kunnen ook zelfstandigen (zoals zzp’ers), werklozen en personen die niet behoren tot de beroepsbevolking (zoals gepensioneerden) vakbondslid zijn. Het totaal aantal geregistreerde vakbondsleden (1,7 miljoen in 2017) is in Nederland al enkele jaren aan het afnemen. Desondanks is het aantal vrouwelijke vakbondsleden wel iets gegroeid: van 647 duizend in 2012 naar 654 duizend in 2017. De afname van het totale aantal vakbondsleden is daarom volledig toe te schrijven aan een daling van het aantal mannen, van 1,2 miljoen in 2012 naar ruim 1,0 miljoen in 2017.

Belang van vakbonden

Volgens Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam, wordt het belang van de vakbonden nog weleens onderschat. "Veel werknemers weten niet meer precies wat bonden voor hen doen. Ze zijn tevreden en worden beschermd door hun cao. Maar wat vaak vergeten wordt, is dat het de vakbonden waren die voor cao’s hebben gezorgd. Een eeuw lang hebben ze daarvoor strijd geleverd", stelt hij. "Als de vakbonden zouden wegvallen, is het niet zo dat de overheid het wel regelt, zoals mensen vaak denken. Veel rechten die werknemers hebben, zouden een stuk minder vanzelfsprekend worden."

Vakbonden voor de sport

Werk je in de sport, dan kun je je ook aansluiten bij een vakbond. De CAO Sport is een overeenkomst tussen de WOS en de vakbonden FNV Sport en Bewegen, De Unie en CNV, waarin arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die bij de individuele arbeidsovereenkomsten in acht moeten worden genomen. Daarnaast kun je bij de bonden terecht voor diverse (juridische) vragen. 

FNV Sport en Bewegen

FNV Sport & Bewegen wil jouw werk en inkomen zo goed mogelijk regelen. Daarom onderhandelt FNV Sport & Bewegen met je werkgever over je arbeidsvoorwaarden, zoals loon, werktijden, vakantie en scholing. Op de website van FNV Sport vind je veel informatie over arbeidsvoorwaarden. Als je een (complex) probleem hebt of als er sprake is van een probleem met je werkgever, dan kun je als lid bij FNV Sport terecht voor juridisch advies. Via het lidmaatschap ben je verzekerd voor rechtsbijstand op het gebied van werk en inkomen. En er zijn nog andere voordelen verbonden aan het lidmaatschap, die kun je hier bekijken.

CNV Vakmensen

Als lid van CNV Vakmensen maak je deel uit van een beweging die zich inzet voor goede werk- en salarisafspraken. Die in Den Haag opkomt voor jouw belangen. Een vereniging met experts bij wie je altijd en onbeperkt terecht kunt met al je vragen over werk en inkomen. En die voor elke levensfase een passende dienstverlening voor jou heeft. Bekijk hier de voordelen van het lidmaatschap. 

De Unie

Via De Unie kun je als lid een groeiend aantal voordelen krijgen. De ledenvoordelen zijn onderverdeeld in een zestal thema’s. Dit zijn: geld en verzekeringen, thuis en technologie, mobiliteit, gezondheid, vrije tijd en scholing. Bekijk hier de voordelen van het lidmaatschap. 

Bron: CBS, AD.nl