Maandag 29 juli 2019

Wanneer is het te warm om te werken?

In de zomer hebben we - zelfs in Nederland - regelmatig te maken met aanhoudend zonnig en (zeer) warm weer. Maar wanneer is het eigenlijk té warm om te werken? Volgens de wet mag je je werk onderbreken als de hitte ernstig en onmiddellijk gevaarlijk is voor je veiligheid en gezondheid. 

Wanneer is het te warm om te werken?

In de Arbowet staat niet precies aangegeven wat beschouwd wordt als ernstige en onmiddellijk gevaarlijke hitte. Risico’s hangen namelijk niet alleen van de temperatuur af, maar ook van bijvoorbeeld de luchtvochtigheid en je werkkleding. De Hittestress Calculator van FNV helpt je om de risico’s in jouw situatie in kaart te brengen.

Misschien werk je niet op een buiten(sport)locatie, maar zit je op kantoor. Voor werk in kantoren en kleine werklokalen bestaan er algemene regels om te bepalen of de temperatuur niet te hoog is voor de werkzaamheden die worden verricht. Het gaat hier om een indicatie en dus niet om wettelijke grenswaarden.

  • In de zomer is de ideale temperatuur tussen de 23 en 26˚C.
  • Bij temperaturen boven de 26˚C is er sprake van een extra lichamelijke belasting en behoort men na te denken over maatregelen
  • Voor licht fysiek kantoorwerk geldt een maximum van 28˚C
  • Voor intensief lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 26˚C. Mits er een duidelijk voelbare luchtstroom is. Zonder voelbare luchtstroom mag het niet warmer zijn dan 25˚C.
  • Voor zeer lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 25˚C. Mits er een voelbare luchtstroom is. Anders mag het niet warmer dan 23˚C zijn.

Maatregelen bij werken in hitte of zon

Bespreek samen met je collega's en werkgever welke maatregelen je kunt treffen. Er zijn maatregelen die je op korte termijn kunt treffen, zoals het nemen van pauze in koele ruimtes of voldoende water/sportdrank drinken. Bij structurele maatregelen kun je denken aan goede zonwering of airco. Heb je te maken met zeer extreme hitte? Tref dan aanvullende maatregelen:

  • Houd om het uur tenminste 30 minuten pauze in koele ruimtes.
  • Werk maximaal 5 uur per dag.
  • Verlaag het werktempo en de werkintensiteit.
  • Leg je werk tijdelijk stil bij directe gezondheidsrisico’s of bij risico’s voor je veiligheid of die van anderen.

Bekijk meer voorbeelden van maatregelen op de website van FNV. Kom je er niet uit samen, of twijfel je wat je moet doen? Bel met het Arbo-Adviespunt of schakel de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) in.

Bron: FNV, Arboportaal