Vrijdag 07 oktober 2016

Webinar: pensioen in beweging

Het pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor medewerkers. ‘De langste vakantie van hun leven’ waar desondanks maar weinig bij wordt stilgestaan. Het is je ongetwijfeld niet ontgaan dat de pensioenen momenteel onder druk staan. Dit is onder andere het gevolg van de lage rentes. Daarom wordt er in Nederland gesproken over een nieuw pensioenstelsel dat beter past bij de huidige omstandigheden en de veranderende arbeidsmarkt. Op 4 oktober organiseerde PFZW -het pensioenfonds van de georganiseerde sport- het webinar 'Pensioen in beweging'. Kijk het webinar terug om op de hoogte te zijn van belangrijke informatie over de pensioenen van je werknemers.