Vrijdag 11 april 2014

Wegwijs in veranderend arbeidsrecht

Het arbeidsrecht wijzigt sterk. Dat is onder andere het gevolg van de Wet werk en zekerheid. Werkgevers krijgen vanaf 1 juli 2014 in fases te maken met nieuwe regels op het gebied van tijdelijke arbeidsovereenkomsten en ontslagrecht. Daarnaast verandert ook de WW, is de Ziektewet al eerder aangepast en heeft de Tweede Kamer recent de Participatiewet aangenomen. De feitelijke veranderingen en de gevolgen ervan voor personeelsinzet heeft Randstad voor je op een rij gezet in het whitepaper Wijzigingen arbeidsrecht. Hierin is onder andere te lezen dat de regels voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten strenger worden. Wist je bijvoorbeeld dat werkgevers straks nog maximaal drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen sluiten in een periode van twee jaar, in plaats van de huidige drie jaar? En dat werken op basis van een nul-urencontract nog maximaal zes maanden mag duren? Ook de Ziektewet is gemoderniseerd. Om hoge premielasten zo veel mogelijk te beperken is het belangrijk om niet alleen voor vaste maar ook voor tijdelijke werknemers voor een goede ziekteverzuimbegeleiding te zorgen. Wil je na het lezen van het whitepaper nog meer weten over veranderingen in het arbeidsrecht, kijk dan op sportwerkgever.nl