Woensdag 06 juni 2018

Welke competenties heb je nodig voor je functie?

In het beleid over de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de sportsector staat competentiegericht beoordelen centraal. Bij de fases die je kunt doorlopen binnen het verticale loopbaanpad horen diverse competentieprofielen. Want je kunt je voorstellen dat een starter over andere competenties beschikt dan bijvoorbeeld een vakvolwassen collega of een leidinggevende. Aan elke fase zijn verschillende competenties gekoppeld, die je in die fase moet beheersen of waar je aan kunt werken. Dit doe je uiteraard in overleg met je leidinggevende, die jou hier ook op beoordeelt.

Competentiebibliotheek

Met het woord 'competentie' wordt dus een kwaliteit bedoeld, die nodig is om een bepaalde functie succesvol uit te oefenen. Welke competenties zijn er eigenlijk? Om dit te verduidelijken is de competentiebibliotheek opgesteld. Hierin zijn de competentiegroepen markt- & omgevingsgerichtheid, analyseren & besluitvorming, communicatie, persoonlijk gedrag & motivatie en management & leidinggeven onderverdeeld in 19 competenties. Deze zijn duidelijk omschreven met bijbehorende ontwikkelingsstappen. Zo weet je wat deze competenties eigenlijk precies inhouden. En krijg je inzicht in de stappen die je kunt maken om bepaalde competenties onder de knie te krijgen.

E-portal

Het E-portal is er om je te ondersteunen bij jouw ontwikkeling in je loopbaan in de sport. Het helpt je om helder en concreet te maken wat nu en in de toekomst voor jou in je werk belangrijk is. Het portal ondersteunt je in het vaststellen van competenties en ambities en is behulpzaam in het voorbereiden van jouw gesprek met je leidinggevende over je ontwikkeling en verdere loopbaan. Het is bovendien leuk om aan de slag te zijn en na te denken over wie je bent, wat je wilt en kunt!

Heb je behoefte aan meer informatie? Vraag ernaar bij je manager of HR-adviseur.