Donderdag 24 januari 2019

Werken in de kou

De temperaturen liggen deze week regelmatig onder het vriespunt. Dat betekent dat je, als je regelmatig buiten of in onverwarmde ruimten werkt, last van de kou kunt krijgen. Ook in de sport zijn veel buitenwerkzaamheden. Ongeveer een op de vijf werknemers in Nederland heeft op het werk regelmatig last van kou. In het Arbobesluit staat dat de temperatuur op je werk niet nadelig mag zijn voor je gezondheid. Een precieze minimumtemperatuur is niet vermeld. Lees hier wat de risico’s zijn en wat je zelf kunt doen tegen de kou.

Arbobesluit

In het Arbobesluit staan normen waaraan de werkomgeving moet voldoen. De temperatuur op de arbeidsplaats mag geen schade veroorzaken aan je gezondheid. Een minimumtemperatuur is niet vastgesteld. Het is aan jezelf en je werkgever om hierover onderling afspraken te maken, eventueel samen met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. De arbodienst kan adviezen geven, vooral bij individuele problemen met de kou.

Gevaren bij kou

Als je je niet goed tegen de kou beschermt, kun je minder goed presteren of zelfs ziek worden. Duikt de temperatuur op je werk binnen onder de 15 graden? Dan zijn extra kleding en handschoenen al snel nodig om je werk gezond en veilig uit te kunnen voeren. Buiten hanteert FNV als grens een gevoelstemperatuur van -6 graden. Niet alleen de temperatuur zegt iets over de kou, ook de luchtverplaatsing (tocht of wind) speelt hierin een rol. Gladheid kan eveneens gevaarlijk zijn. Daarom moet je werkgever een gladheidsbestrijdingsplan in zijn risico-inventarisatie (RI&E) opnemen.

Groepen die extra last van kou hebben

Mensen met een kans op een verminderde doorbloeding vanwege een ziekte of gebrek kunnen sneller last van kou hebben. Kou kan ook effecten hebben zoals koude vingers en handen en koude voeten, oren of neus. Vrouwen blijken hier vaker gevoelig voor dan mannen.

Zelf maatregelen nemen tegen de kou

Je kunt zelf maatregelen nemen tegen de kou door:

  • ervoor te zorgen dat je fit en gezond bent en blijft; een goed getraind lichaam blijft langer warm;
  • je werkgever om advies te vragen hoe je het beste met kou om kunt gaan;
  • te zorgen voor warme dranken en voldoende pauzes in warmere ruimtes.

Maatregelen die werkgevers kunnen nemen

Je werkgever moet voor goede werkomstandigheden zorgen en kan bijvoorbeeld de volgende maatregelen nemen:

  • zorgen voor een goede inrichting van uw werkplek, bijvoorbeeld door schermen te plaatsen waarmee je bent beschermd tegen regen en wind;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken, zoals goed isolerende werkkleding of isolerend gereedschap;
  • de werkzaamheden goed organiseren, bijvoorbeeld door je werktijden te verkorten en/of je 'koude' werkzaamheden af te wisselen met werken in een warme omgeving.

Binnenklimaat beheersen

In de Arbocatalogus in de sport zijn ook oplossingen beschreven voor het beheersen van klimaataspecten. Die hebben echter enkel betrekking op het binnenklimaat. Ook niet onbelangrijk, want medewerkers voelen zich prettiger en worden minder vaak ziek in een kantoor met goed binnenklimaat. Overigens hebben vrouwen het vaker koud op kantoor dan mannen. Onderzoekers van de Universiteit van Maastricht zeggen het te kunnen verklaren. De formule die gebruikt wordt om de binnentemperatuur in kantoren te bepalen, is bijna een halve eeuw oud. Destijds werkten voornamelijk mannen op kantoor. En die kunnen tot 35 procent meer warmte produceren dan vrouwen. Goed om dus samen met je mannelijke of vrouwelijke collega’s afspraken te maken over de binnentemperatuur.