Maandag 29 juni 2015

Werken tijdens vakantie

De zomervakantie komt er weer aan. Komend weekend staat de uittocht voor Noord-Nederland op de agenda, gevolgd door de regio’s Midden en Zuid de weken erna. Ga jij ook van je vakantie genieten thuis, op de camping aan zee of een huisje in de bergen? En kun je niet wachten om je out-of-office-reply aan te zetten, of check je ook op vakantie elke dag je mail?

Steeds meer werknemers zijn tijdens hun vakantie aan het werk. Dat geldt voor ongeveer een derde van de werkende Nederlanders, zo blijkt uit onderzoek van Multiscope. Van alle internet gebruikers op vakantie (met een baan) zegt 9% dagelijks en nog eens 21% een paar keer per vakantie te werken door bijvoorbeeld de e-mail te controleren en beantwoorden. Een derde van alle internetgebruikers met een baan geeft toe tegenwoordig meer te werken op vakantie dan voorheen.

Lastig af te sluiten van werk

De mogelijkheid die we hebben om online te werken op vakantie is niet voor iedereen een zegen. Vier van de tien werkenden vinden het lastig om zich af te sluiten van het werk, doordat ze online (kunnen) zijn op vakantie. Zes van de tien vinden het vervelend dat ze (online) kunnen werken tijdens vakantie. Slechts een klein deel (14%) vindt deze mogelijkheid prettig.

Werken tijdens vakantie kan geruststellen

Wetenschapper Jessica Bloom, die een onderzoek deed naar de invloed van vakantie op het welzijn van werknemers, vindt dat blijven werken per definitie niet slecht is. “Als iemand bewust kiest om te werken, door bijvoorbeeld tijdens de vakantie toch elke ochtend een half uurtje de werkmail te checken, is dat eigenlijk niet slecht.” Freelancers en ondernemers kunnen het volgens haar juist fijn vinden om de zakelijke mail te kunnen lezen. Dat kan hen geruststellen en stelt hen in staat om optimaal van de vakantie te genieten. Indien werken tijdens vakantie onvermijdelijk is, is het wel wenselijk dit tot een minimum te beperken en zowel de duur als ook het moment van werken zoveel mogelijk zelf te bepalen.

Positief effect van vakantie

Op vakantie laten nog altijd veel mensen alle dagelijkse gewoonten achter zich: werk, gezond eten, sport. Op vakantie is het motto ‘alles mag en niets moet’. Is het dan eigenlijk wel zo goed voor ons? Het onderzoek van Jessica Bloom toont aan dat een vakantie wel degelijk een krachtig middel is om te herstellen van werk. Het niveau van gezondheid en welbevinden neemt snel toe tijdens vakantie, piekt op de achtste vakantiedag en keert in de eerste week van werkhervatting terug naar het niveau voor de vakantie. Ondanks de korte duur van de effecten is het zinvol om op vakantie te gaan. Zo heeft eerder onderzoek aangetoond dat mensen die langdurig niet op vakantie gaan, vaker ziek worden en zelfs vaker vroegtijdig overlijden dan mensen die regelmatig op vakantie gaan. Ook kunnen positieve veranderingen in stemming en welzijn wellicht een buffer vormen tegen toekomstige stressoren.