Vrijdag 11 maart 2016

Werkenindesport.nl met E-portal winnaar Sport FM Innovatieprijs

Sport FM reikt al tien jaar de Sport FM Innovatieprijs uit. Deze prijs wordt uitgereikt aan de innovatie die noodzakelijk is om de sport naar een hoger platform te tillen en wij hebben deze gewonnen!

Innoveren is een must

Ze zeggen dat ‘meedoen belangrijker is dan winnen…’, maar wat zijn we trots en blij dat we hebben gewonnen. Ook het volgende is een cliché in de sport: alle genomineerden zijn winnaars. Cliché of niet, dat voelen we wel echt zo. We zijn allemaal bezig met het verbeteren van onze sportcultuur. En daarbij is innoveren van het grootste belang. Alleen door innoveren kom je verder, als sportorganisatie, als persoon en als sporter.

Ken je eigen kracht

Ken je eigen kracht om beter te worden in je werk, is ons adagium. Dit geldt niet alleen voor het werk, maar voor alles wat je doet. Je eigen kracht en beperkingen kennen en daar op de juiste manier mee omgaan, brengt je daadwerkelijk verder. We zijn blij dat Werken in de Sport deze prijs heeft gewonnen, dat onze visie en aanpak wordt erkend. We gaan hier uiteraard mee door, want zoals geldt in de sportwereld, winnen is leuk, maar wanneer je eenmaal aan de top staat, dan wil je daar blijven staan.

Het initiatief

Werkenindesport.nl biedt vanuit één centraal platform met actualiteit, informatie, helpdesk, vacatures, HR-producten en diensten over werken en werkgeverschap binnen de sportbranche. Verdiepende informatie vind je terug op de site van de partners waarnaar verwezen wordt.

Mensen maken het verschil

Innovatief aan werkenindesport.nl is de aandacht voor de ontwikkeling, loopbaan en toekomst van mensen die het sporten mogelijk maken (vrijwilligers, werknemers, topsporters en werkgevers in de sport). We blijven ontwikkelen; in september 2015 heeft iedere werknemer binnen de sport (vallend onder CAO Sport) de toegang tot zijn eigen ontwikkeldossier verkregen met daarin testen en opdrachten om aan de slag te gaan met: Wie ben ik, Wat kan ik, Wat wil ik. Het E-portal ‘Ontwikkel jezelf!’ is ontstaan vanuit de veranderende omgeving waarin sportorganisaties en hun medewerkers zich bevinden.

Toekomstbestendige sportsector

Het E-portal is voortgekomen uit een van de thema’s (Loopbaan & ontwikkelen) die tussen sociale partners (WOS, FNV Sport, CNV en De Unie) is afgesproken in het kader van de CAO Sport en ondersteunt het streven van de sociale partners naar een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de sportsector. Daarin is het belangrijk de inzetbaarheid van medewerkers in de sport op peil te houden om mee te bewegen in een veranderende omgeving.

Speciaal voor medewerkers van leden WOS en NOC*NSF

Het E-portal Ontwikkel jezelf! is speciaal ontwikkeld voor de 3.700 werknemers die in de sportsector werkzaam zijn en vallen onder de CAO Sport (leden NOC*NSF en WOS). Het instrument speelt in op het op pijl houden van de inzetbaarheid van medewerkers in de sport om mee te bewegen in een veranderende omgeving. Als medewerker krijg je inzicht in je kwaliteiten, eventuele ontwikkelingsbehoeften en loopbaanwensen. De inspanningen vertalen zich in eindpresentaties met daarin de voor jouw belangrijkste bevindingen en resultaten. Ze zijn ook de basis voor het zogenaamde loopbaangesprek tussen medewerker en leidinggevende. Het E-portal Ontwikkel jezelf! ondersteunt als basisinstrument in dit gesprek. Parallel aan het E-portal ‘Ontwikkel jezelf’ worden door de WOS, in samenwerking met NOC*NSF workshops Leiding geven aan loopbaanontwikkeling, georganiseerd specifiek voor leidinggevenden in de sport.

Daar zijn we trots op

Uniek (ook voor andere branches) is de sectorbrede en doorsnijdende samenwerking op onze werkterreinen. Daar zijn we trots op! Werkenindesport.nl met het E-portal 'Ontwikkel jezelf! is een initiatief van de sociale partners in de sport (Werkgevers in de Sport (WOS), FNV Sport, CNV, De Unie) en NOC*NSF en mede mogelijk gemaakt door het arbeidsmarktfonds Samen Presteren.

Hoe werkt het?

Met het e-mailadres van de sportorganisatie kan via het E-portal een account worden aangemaakt. Tip: vraag aan medewerkers of zij bijvoorbeeld de volgende onderdelen uit het E-portal willen invullen en ga daar vervolgens met elkaar over in gesprek:

Hoe word ik beter in mijn werk?

  • mijn kracht;
  • mijn successen.

Mijn loopbaan

  • mijn talenten;
  • mijn waarden;
  • mijn ontwikkeling.

Benieuwd naar de bevindingen van anderen? Onze sector heeft met het E-portal ‘Goud in handen’: in dit artikel lees je de bevindingen van degenen die je voor gingen. 

Bedankt!

Wij danken Sport FM en Neptunus van harte voor deze mooie prijs. Deze krijgt een mooie plek in het Huis van de Sport. Wie deze wil komen bewonderen is van harte welkom!