Dinsdag 31 januari 2017

Werkgevers willen loopbaan-apk

Werkgevers willen dat het cao-overleg de komende jaren veel meer gaat over de kwaliteit van de beroepsbevolking en investeringen in zaken als opleiding en de arbeidsmarktwaarde van werkenden. 'Werkenden kunnen, nog veel meer dan nu het geval is, zelf de regie nemen over hun loopbaan. Een ‘loopbaan-apk’ voor werkenden kan helpen om periodiek vast te stellen hoe sterk de positie van een werkende is op de arbeidsmarkt en waar aandachtspunten liggen.’ Dat schrijven de werkgevers- en ondernemingsverenigingen AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland in hun gezamenlijke arbeidsvoorwaardennota voor 2017.

Lees meer over de arbeidsvoorwaardennota op sportwerkgever.nl.