Dinsdag 01 april 2014

Werknemer die zelf vertrekt behoudt recht op ontslagbescherming

Een werknemer die zijn contract voor onbepaalde tijd zelf opzegt, en daarna toch weer in dienst komt met een contract voor bepaalde tijd, heeft recht op ontslagbescherming. Het nieuwe contract voor bepaalde tijd kan alleen eindigen door opzegging, aldus de uitspraak van de Hoge Raad naar aanleiding van een recent voorval waarbij een werknemer niet akkoord ging met zijn ontslag. De werknemer stapte naar de rechter om te bewijzen dat zijn contract voor bepaalde tijd niet van rechtswege kon eindigen, omdat zijn eerdere contract voor onbepaalde tijd niet rechtsgeldig was opgezegd.

Contract na AOW- of pensioengerechtigde leeftijd

Soortgelijke situaties komen voor als een werkgever een oudere werknemer nog enige tijd wil behouden na het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. De werkgever wil dan echter niet langdurig vastzitten aan de werknemer – bijvoorbeeld in het geval dat de werknemer ziek wordt – en neemt hem dan voor een tijdelijk contract aan. De uitspraak van de Hoge Raad betekent dus ook in dit geval dat opzegging door de werknemer niet als rechtsgeldige opzegging wordt beschouwd. Lees meer.