Vrijdag 19 april 2019

Werknemers hebben meer vertrouwen in eigen vaardigheden

Bijna negen op de tien Europese werknemers (89%) zegt er van overtuigd zijn de vaardigheden te bezitten die nodig zijn om succesvol te zijn in hun carrière. Dit is zes procentpunten hoger dan vorig jaar. Ondertussen zeggen twee op de vijf (40%) dat ze zelfs zeer overtuigd zijn dat ze de vaardigheden hebben om succesvol te zijn, een stijging van vijf procentpunten ten opzichte van 2018.

Dat blijkt uit het het rapport The 2019 Workforce View in Europa van ADP.

Het is verrassend om te zien dat de meest optimistische bevolkingsgroep – de groep in de leeftijd van 16-24 jaar – tevens de enige groep is die een daling in het vertrouwen in vaardigheden
ziet, één procentpunt lager (van 86% naar 85%). Daarentegen hebben werknemers ouder dan 45 jaar de grootste toename in vertrouwen in vaardigheden, acht procentpunten hoger ten opzichte van 2018. 

Rol van de werkgever

Ondanks het grotere vertrouwen doe je er als werkgever goed aan de vaardigheden van je werknemers te blijven monitoren en helpen ontwikkelen. Het is essentieel om te blijven luisteren, innoveren en de organisatie op te leiden aan de hand van de eisen van de markt en de behoeften en wensen van werknemers. Met een arbeidsmarkt die meer onder druk komt te staan, is de inzetbaarheid van werknemers tot op hogere leeftijd steeds meer van belang. Blijf hierover het gesprek aangaan met je werknemers. Maak daarbij bijvoorbeeld gebruik van de gespreksleidraad voor het vergroten van de performance en inzetbaarheid.